A Farkas András Alapítvány nyílt pályázatot hirdet és közlési lehetőséget biztosít szépprózai alkotások írására az alábbiak szerint:

 

A pályázat kiírója

 • A pályázatot a Farkas András Alapítvány hirdeti meg. Értékválasztásának kulcsszavai: szabadság, egyenlőség, haza, haladás.
 • Az Alapítvány célja az Eger városában, az egri és Egerhez kötődő emberekben rejlő kulturális, szellemi értékek kibontakoztatása.
 • Ennek érdekében az Alapítvány díjat alapít „Farkas András-díj” elnevezéssel, melyet az évente különböző művészeti ágakban, műfajokban és témakörökben meghirdetendő alkotói pályázat győztesének ad át.
 • Az első díjjal járó pénzjutalom összege 300.000,- forint.
 • Az Alapítvány további pályaműveket is elismerésben részesíthet.

A pályaművek formai és tartalmi követelményei

 • A pályamű elbeszélés vagy regény.
 • A műnek legyen egri vonatkozása.
 • A pályamű eredeti legyen és olyan alkotás, amely nyilvánosan még nem jelent meg.
 • Terjedelmi elvárás: legalább 10 gépelt oldal, cca. 3000 karakter/oldal, felső terjedelmi korlát nincs.

A pályázók köre

 • A pályázaton bárki részt vehet több pályaművel is.
 • Nem zárjuk ki alkotópárok vagy csoportok jelentkezését sem, de szükséges nyilatkozni a szerzői jogok arányáról. Ennek hiányában azonos arányokat veszünk tudomásul.

A pályázat beadása, feltételek, határidő

 • A pályaműveket anonim módon, jeligével, elektronikus levélben kell benyújtani a kiíró e-mail címére!
 • A pályázó e-mail címe legyen beazonosíthatatlan, lehetőleg erre a célra jöjjön létre!
 • A pályaműveket 2018. március 15-én 24 óráig lehet benyújtani a következő e-mail címre: farkasandrasalapitvany@gmail.com
 • A pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy művét nyilvánosan még nem publikálta.
 • A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul műve közzétételéhez az Alapítvány honlapján.

A pályázat elbírálása

 • A pályaműveket a kiíró által felkért Bíráló Bizottság minősíti, melynek elnöke: Dr. Lisztóczky László, Szervátiusz-díjas irodalomtörténész.
 • A pályázat eredményhirdetése nyilvános rendezvény keretében történik, melyre minden pályázó az esemény előtt 30 nappal az időpont és a helyszín megjelölésével meghívást kap.
 • Várható időpontja: 2018. május vége. A díj ünnepélyes átadására ekkor kerül sor.

Pályázati kiírás letöltése nyomtatható dokumentum (pdf) formátumban