Tisztelt Pályázók !
A Farkas András Alapítvány a 2019. évi irodalmi pályázatának beadási határidejét, a beérkezett művek csekély száma miatt
2019. szeptember 29-én 24:00 órára módosítja.

Kérjük pályázóink szíves türelmét és megértését!   Az Alapítvány Kuratóriuma

Kortárs irodalmi pályázat 2018-19.

A  Farkas András Alapítvány nyílt pályázatot hirdet és közlési lehetőséget biztosít szépprózai alkotások írására az alábbiak szerint

 A pályázat kiírója:

A pályázatot a Farkas András Alapítvány hirdeti meg.

Az Alapítvány névadója az Egerben élt költő és újságíró, közéleti ember.

Az Alapítvány értékválasztásának kulcsszavai: szabadság, egyenlőség, haza, haladás.

Az Alapítvány célja az egri és Egerhez kötődő emberekben rejlő kulturális, szellemi értékek, alkotókészség kibontakoztatása.

Ennek érdekében az Alapítvány díjat alapít „Farkas András-díj” elnevezéssel, melyet az évente különböző művészeti ágakban, műfajokban és témakörökben meghirdetendő alkotói pályázat győztesének ad át.

Az Alapítvány három művet pénzjutalommal díjaz, melyeknek együttes összege: 300 000 Forint.

Az Alapítvány további pályaműveket is elismerésben részesíthet.

 

A pályaművek formai és tartalmi követelményei:

A pályamű legyen magyar nyelvű novella, elbeszélés vagy kisregény.

A pályamű eredeti legyen és olyan alkotás, amely nyilvánosan még nem jelent meg.

Nyilvános megjelenésnek tekintjük a közösségi oldalakon vagy bármely más internetes felületen való közzétételt is.

Terjedelmi elvárás: legalább 30.000, de legfeljebb 150.000 karakter.

 

A pályázók köre:

A pályázó életkora a pályázat beadási határidő-pontjában nem haladhatja meg a 35 évet.

A pályázaton egy alkotó legfeljebb két pályaművel vehet részt.

 

A pályázat beadása, feltételek, határidő:

A pályaműveket anonim módon, jeligével, elektronikus levélben kell benyújtani a kiíró e-mail címére!

A pályázó e-mail címe legyen beazonosíthatatlan, lehetőleg erre a célra jöjjön létre!

A pályaműveket 2019. szeptember 29-én, 24 óráig lehet benyújtani a következő e-mail címre: farkasandrasalapitvany@gmail.com

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul műve közzétételéhez az Alapítvány honlapján.

 

A pályázat elbírálása:

A pályaműveket a kiíró által felkért Bíráló Bizottság értékeli.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános rendezvény keretében történik, melyre minden pályázó az esemény előtt 30 nappal az időpont és a helyszín megjelölésével meghívást kap.

Várható időpontja: 2019. november vége.

A díj ünnepélyes átadására ekkor kerül sor.

Pályázati kiírás letöltése nyomtatható dokumentum (pdf) formátumban

Farkas András Alapítvány pályázati felhívása 2018-19 (letölthető, nyomtatható)